УГОДА КОРИСТУВАЧА

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте дані умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт.
Використання даного сайту, зокрема заповнення різних форм заявок, оплата, а також замовлення товарів / послуг з використанням даного сайту означає Вашу згоду з умовами даної Угоди.
Розрив даної угоди в односторонньому порядку неможливий, крім випадків порушення Адміністрацією (Виробником, Продавцем) нижченаведених положень стосовно термінів відправлення Замовлення.

ДОГОВІР (скорочено)

Умови купівлі, обміну, повернення, оплати

Терміни, що вживаються в цій Угоді користувача:

– Адміністрація – адміністрація веб-сайтів та інтернет-магазинів (маркетплейсу)

booom-shop.com.ua
3d-exclusive.com.ua

donna-misteriosa.com
zakupy-na-kanapie.com

Єдині спосібі зв'язку з Адміністрацією - вказані на сайті: Viber +380630577598, Telegram WhatsApp +380989705170

Угода - – дана угода користувача.

Продавець (Виробник) - – фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які реалізує та послуги, які пропонує. Продавцем може бути як Адміністрація (Виробник), так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послуги такої особини. Найменування окремого Продавця вказується в назві подібного каталогу на сайті (Торгова марка, ФОП тощо)

Товар - – товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні фрази об'єкти, про які розміщена інформація на Сайті.

Користувач (Клієнт, Покупець)- – особа, яка переглядає інформацію на Сайті і/або замовляє та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту.
Одержувач і Платник є Користувачами.
Натискаючи кнопку КУПИТИ та офоормлюючи Замовлення Користувач тім самим підтверджує своє бажання на придбання Товару і зобов'язується внести своєчасну оплату або повідомити про скасування замовлення.

Замовлення- – звернення Користувача (Клієнта) через Сайт або за вказаними на сайті телефонами(месенджерами) до Адміністраціїз проханням продати Товар або сукупність Товарів, які замовив Користувач (Клієнт).

Платник- – особа, яка оплачує Замовлення.

Одержувач - – особа, яка зазначена Платником як та, що уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено у формі Замовлення, Одержувачем за умовчанням є Користувач.

Шлюб- . Дефекти товарів, які Користувач виявляє безпосередньо при отриманні товару у відділенні поштового перевізника. Претензії від Користувача про Шлюб без підтвердженого актом перевізника Адміністрацією не приймаються. При отриманні товару користувача зобов'язаннями язаний належний чином перевірити наявність ушкоджень на упаковці. У разі, якщо ушкодження товару були спричинені Перевізником, відшкодування збитків здійснюється Перевізником. Некомплект, помилка, дефект - підтверджуються тільки письмовим Актом перевізника.

Пересорт- , нестача. Товар належної якості, який однак не відповідає замовленому (не тій товар, не той розмір, не та кількість)

Пропозиція - (Товар) – інформація, яка розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний споживачем.
Пропозиція включає у собі: інформацію щодо самого товару, інформацію про його вартість у/без комплектації, спосібі оплати та терміни відправлення, а також інші умови придбання Товару споживачем. Умови Пропозиції визначаються Адміністрацією - Виробником (Продавцем). Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

- Партнер - фізична або юридична особа Товари якої за згодою Адміністрації розміщено на Сайті

- Сервіс. Умови роботи Адміністрації (Продавця) зафіксовані додатково у описанні Товару на Сайті, а також в інших способах інформовування Користувача на Сайті. Невідповідність фактичних прописаних умов роботи Адміністрації можливим уявним очікуванням Користувача без належного ознайомлення з ними Користувача до оформлення Замовлення не є помилкою/порушення/погіршенням умов роботи Адміністрації і не несе за собою правових наслідків. Ознайомлення Користувача з описом Товару, даною Угодою є виключно доброю волею Користувача і не є додатковим обов'язком Адміністраці.

Користувач (клієнт, покупець) і Адміністрація (продавець) згідно діючого Законодавства України є рівноправними сторонами угоди купівлі-продажу і інтереси жодної сторін не можуть бути вищими за дану Угоду.

1.Загальні умови використання Сайту

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продажу Товарів Адміністрацією (Виробником) та Продавцями за згодою Адміністрації

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач тим самим приєднується до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.
Користувачі, що оформили і оплатили замовлення до внесення змін користуються затвердженими умовами Угоди на момент оплати покупки.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, що зазначені в Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта виконується Админістрацією на умовах Адміністрації, з якими Користувач ознамився і прийняв оформленням Замовлення

1.6. Оферта вважається такою, що прийняла Адміністрація, тоді, коли останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: прийнято і підтверджено оплату, замовлення відправлено до виробництва, фактично відвантажено товар.

1.7. Після отримання оферти Користувача Адміністрація (Продавець) Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.

1.8. Достатнім доказом прийняття оферти Виробником (Продавцем) або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умів продаж Товару) є первинна оплата Замовлення Користувачем і прийняття оплати Виробником, а також фактичне отримання і прийняття Товару Одержувачем.

1.9. Не вважається прийняттям Виробником (Продавцем) Оферти Користувача відправлення Виробником (Продавцем) і/або Адміністрацією засобами електротехнічної (sms-інформування, електронна пошта, телефон та інше) або іншого зв'язку повідомлення Продавця/Адміністрації про одержання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання і/або про ціну Товару. Дані повідомлення є виключно повідомленням про отримання Виробником (Продавцем) оферти Користувача (альо не про її прийняття) і відтворює умови оферти, яка надана Користувачем.

1.10. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві у разі невідповідності фактичних умов продаж оферті у разі порушення Виробником / Продавцем годині на виконання Замовлення надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості або компенсації вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо суми фактично були оплачені Платником). У разі виникнення Шлюбу, Пересорту зафіксованого Користувачем відповідно до умов даної Угоди Виробник/Продавець (або Адміністрація) зобов'язується відшкодувати Користувачеві витрати пов'язані з отриманням Вантажу та виправити виявлені недоліки за кошмп Продавція (Адміністрації) в додатковий термін, узгоджений з Коритувачем.

1.11 Повернення сплачених коштів Користувачеві з причин не пов'язаних з якістю Товару та узгодженими завчасно Термінами відправлення не передбачено.
Підтверджуючи оферту оплатою замовлення користувач приймає умови роботи Сайту.

1.12. Моментом отримання і прийняття Товару Одержувачем є момент (залежно від того, який настав раніше):

– підписання Одержувачем акта приймання-передавання Товару - товарно-транспортної накладної при прийнятті товару на поштовому відділенні) або іншого рівнозначного документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу)

– підписання Одержувачем документів перевізника , що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило Товар, або

– фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинувши пункт видачі товару і тому подібне).

2. Інформація про товар.

2.1. Інформація про Товар міститься в описі самого Товару на сайті, і/або його упаковці, у товарно-супровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (за допомогою месенджера, шляхом розміщення інформації про товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою перегляду опису Товару на сайті та додатково засобів дистанційного зв'язку +380989705170
Не є дефектами товару або погіршенням Сервісу виявлені Користуваем характеристики Товару, якщо вони вказані у описанні Товару, але не помічені Користувачем до фактичного отримання Товару.

2.2. До отримання Товару (до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Товару), Одержувач зобов'язаннями зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на сайті (Товарі і/або його упаковці та/або у товарно-супровідних документах).
У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар Одержувач зобов'язаннями язаний зв'язку язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.
Адміністрація Сайту, Виробник, Продавець не несе відповідальності за об'єм інформації, який Користувач визначив достатнім для здійснення покупки та оцінки характеристик Товару.

2.3. Зазначена в Пропозиції ціна на Товар є орієнтовною. Ціна на Товар, узгоджена Сторонами відповідно до п. 1.4–1.7. Угоди може бути змінена Продавцем ДО моменту оплати Одержувачем і при одночасному узгодженні ціни з Користувачем.

2.4. У разі зміни ціни Товару в порівнянні з узгодженими Сторонами згідно з п. 1.4–1.7. Угоди умовами Одержувач має право відмовитися від отримання і прийняття Товару. При цьому Одержувач (Платник) має право вимагати повернення оплачених за Товар коштів, а також коштів, сплачених за доставку Товару Одержувачу.
Будь-які інші компенсації (зокрема відшкодування збитків за пересилку) Продавцем або Адміністрацією не надаються альо можуть бути надані за рішенням Адміністрації (Виробника)

 Продукція Сайту виготовляється індивідуально для кожного Користувача незалежно від статусу "в наявності" яка характеризує тільки факт цільової доступності товару, відповідно Товар належної якості поверненню не підлягає. Питання обміну Товару належної якості вирішується в індивідуальному порядку між Користувачем та Виробником, матеріальні витрати з приводу обміну Товару належної якості несе Користувач
Користувач зобов'язується за необхідності уточнити додатково у Адміністрації можливість повернення чи обміну Товар до внесення коштів за товар і виготовлення товару.


2.5 Виробник залишає за собою право зміни окремих комплектуючих виробу (стосується кольору, меблів), але тільки, якщо зміна не погіршує користувацьких якостей придбаних товарів. У разі, якщо склад матеріалу одягу або меблевих виробів критично важливий для Користувача, повідомити про це Користувач має до здійснення оплати за придбаний Товар. У разі виникнення критично важливих змін Адміністрація повідомляє Користувача до фактичного відвантаження замовлення.

2.6. Товари на сайті представлені виключно Виробником та в окремих випадках - Партнерами

3. Відповідальність сторін

3.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Адміністрацією (Виробником). У зв'язку з цим Адміністрація (Виробник) несе відповідальнсть за інформацію розміщену на Сайті стосовно Товарів власного виробництва, але не несе матеріальної відповідальності за невідповідність розміщеної ніорфмації суб'єкта єктивним очікуванням Користувача.
Адміністрація (Виробник) надає право іншим Продавцям розміщувати узгоджену інформацію на Сайті, альо не несе матеріальної відповідальності за невідповідність розміщеної ніорфмації суб'єкта єктивним очікуванням Користувача.

3.2. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями, також і після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продаж Товару Продавцями можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту внесення Клієнтом оплати за Товар.

3.3. Адміністрація ні за яких обставин не є відповідальною за будь-які збитки які виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту. У разі, якщо Користувач використовує Сайт як третя особа, відповідальність за зміни на Сайті, (і пов'язані з цим втрати матеріальної вигоди) перед іншими особами несе тільки Користувач.

3.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тім, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

Відповідно до ст. 10. ЗУ Про Захист прав споживача  3.5 права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг)

3.6. Користувач (Покупець) має право відмовитися від Угоди про виробництво Товару і вимагати відшкодування його вартості, якщо отримати Товар в узгоджений до оплати в описі Товару замовлення годину у визначений рядків стає неможливим через затримку в роботі Виробника, якщо така затримка виникла з вини Виробника і не є наслідком подій непереборної сили.
Термін доставки Товару Перевізником не береться до розрахунку і не може бути причиною вимог Користувача про відшкодування вартості Замовлення Виробником.
Якщо значно частину обсягу послуги чи робіт (понад сімдесят відсотків загального обсягу) вже було виконано, споживач має право на отримання компенсації доставки або зменшення вартості послуг за згодою Сторін

3.7. Якщо під час виконання Замовлення стані очевидна, що його не буде виконано вчасно через обставини непереборної сили, Користувач не має права вимагати у Виробника додаткові компенсації чи відмовитись від замовлення.

3.6. У разі виявлення недоліків у виконаній роботі які зафіксовані належний чином згідно вимог цієї Угоди Користувач має право на свій вибір вимагати:
1) безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі в розумний рядків узгоджений з Виробником;
2) відповідного зменшення ціни Товару в замовленні
3) безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи
4) компенсації вартості доставки Замовлення за узгодженням з Виробником
5) надання знижки на наступні замовлення за узгодженням з Виробником

3.7. Одяг та аксесуари з 3D принтами не вимагають гарантійного обслуговування і за умови правильно використання а саме: прання за температури до 30*С в делікатному режимі та запобігання тертю матеріалуоб жорсткі поверхні (бірки на верхньому одязі, лямки рюкзаків, підлога тощо) - термін використання не обмежений.

3.8. Користувач є відповідальним за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) інформація щодо даних у замовленні призвела до додаткових витрат Виробника, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачею Товару, який не належить Одержувачеві, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводить залік зустрічних вимог).

3.9 Користувач усвідомлює, що Користувач (Покупець) і Адміністрація (Продавець) є рівноправними сторонами Угоди. Права і обов'язки кожної сторони даної Угоди не можуть бути звужені/розширені за межі даної Угоди

3.10 Користувач усвідомлює, що відповідно до ст. 668 Цивільного Кодексу Україниі після отримання ним товару відповідальність за знищення або випадкове пошкодження товару перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходити до Користувача.

3.11 Користувач усвідомлює, що в разі виникнення спірних ситуацій, вони вирішуються, згідно Чинного Законодавства України, суб'єкта єктивна думка Користувача в стані емоційного напруження не є підставою для звернення до правоохоронних органів, оскільки Кримінальним Кодексом України передбачена відповідальність за неправдиві повідомлення про злочин - Стаття 383. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.
Завідомо неправдиве повідомлення суду, прокуратурі, слідчому або органу дізнання про вчинення злочину карається виправними роботами на рядків до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

3.12. Користувач усвідомлює, що погрози звернення до правоохоронних органів для прискорення відвантаження Товару раніше вказаного терміну в описі Товару не є ефективним і морально дозволеним засобом впливу на Виробника, Товар відвантажується Користувачу (Покупцю) виключно в термін і на умовах зазначених на сайті.

3.11. Дії що можуть бути кваліфіковані як шантаж (ст. 
189Кримінального Кодексу України) негативним впливом на репутацію компанії і поширення недостовірної інформації є неприпустимими і не впливають на заздалегідь зазначені терміни виконання та відправлення замовлень, які зазначені на Сайті і з якими Користувач погодився оформивши оферту.
Відповідно до статті 94 Цивільного кодексу України особа має право на недоторканність своєї ділової репутації, і це право захищається відповідно до статті 16 Цивільного кодексу України судом.

 

У разі поширення Користувачем неправдивої інформації про Сайти, Адміністрація залишає за собою право звернути до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди (ст. ст. 91, 94, 227 Цивільного Кодексу України), сума позову визначається Адміністрацією, додаткові судові витрати покладаються на Користувача, розгляд справи проводитися в місті, визначеним Позивачем (Адміністрацією)

4. Зобов'язання сторін

4.1. Адміністрація (Виробник) зобов'язана надати Користувачу повну і достовірну інформацію щодо Товару, способів оплати і термінів виготовлення і відправлення Заамовлення.
4.2. Адміністрація Сайту залишає за собою право залишати дублюючі запити щодо терміну відправлення (до закінченні терміну як такого) без відповіді.

4.3. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з її умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.
4.4. Виробник (Продавець) зобов'язується у належний термін (зазначений в описі Товару) відправити Користувачеві на вказану ним адресу товар належної якості в зазначеному і оплаченому Користувачем розмірі, комплектації тощо.

4.5. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норми міжнародного права, зокрема, у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

4.6. Використання матеріалів сайту (статті) без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.

4.7. При цитуванні матеріалів сайту, зокрема і авторських творів, які охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

4.8. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України і загальноприйнятим нормам моралі та моральності.

4.9. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не є відповідальною за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

4.10. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не є відповідальною і не має яких-небудь зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

4.11. Користувач розуміє, що Виробник (Продавець) є окремими суб'єктами господарювання, які не підконтрольні Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та/або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару.
4.12. Користувач усвідомлює, що умови продаж, наведені у описанні кожної товарної позиції сайту є остаточними і не підлягають корекції

 

5. Відправлення, обмін, повернення.

5.1. Відправлення Товарів здійснюється згідно з описом кожного Товару, з яким ознайомлюється Користувач (Покупець) до моменту оформлення Замовлення і його оплати.
Відправлення Товару здійснюється відповідно до графіка Виробника і виробництва.


5.2. Обмін Товару належної якості який виготовляється під замовлення з урахуванням побажань Користувача (Покупця) з суб'єкта єктивних причин не передбачено діючим законодавством, а саме 3 ч. п. 5 ст. 13 ЗУ України про захист прав споживачів. (стосується одягу та предметів декору з 3D принтами)
Повернення товару належної якості без порушення Виробником термінів відправлення не передбачено

5.3. Повернення і обмін Товарів належної якості від Партнерів Виробника (код партнер) які не виготовляються під замовлення здійснюється відповідно до ст. 9 ЗУ України Про Захист прав споживача.

5.4. Обмін і повернення Товару неналежної якості (за умови належної фіксації невідповідності Товару згідно з даною Угодою) в разі виникнення помилки з боку Виробника здійснюється в згідно ст. ст. 8 Закону України Про Захист прав споживачів, у разі пошкодження/нестачі вантажу яка виникла внаслідок перевезення вантажу - Перевізником.

5.5. Про виявлені дефекти при огляді товару (при отриманні) і своє бажання обміну Товару або виправлення виявлених недоліків Користувач зобов'язується сповістити Продавця у письмовій формі (e-mail, viber) і надіслати фото Акта огляду (претензію), зафіксовану підписом і печаткою представника перевізника

5.6. Користувач (Покупець) зобов'язується перевірити Товар при отриманні не залишаючи відділення Перевізника. У разі виявлення шлюбу скласти АКТ про виявлені недоліки за підписом співробітника Перевізника і мокрою печаткою і не отримуючи Товар відправити його назад на дані відправника вказані в Товаро-транспортній накладній.
Заміна товару відбуваються в термін від 5 до 10 календарних днів
Претензії про дефекти, нестачу після отримання товару і виходу Користувача з приміщення перевізника НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ відповідно до рішення Верховного суду України 

5.7. У разі неможливості здійснити обмін Товару належної якості не виготовленого на замовлення (відсутність належного товару у Партнерів Виробника, код товару ПАРТНЕР)), Користувачеві повертаються внесені ним кошти на вказаний користувачем рахунок не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання Виробником повернення Товару.
У разі обміну / повернення Товару належної якості транспортні витрати несе Користувач (Покупець)
Збитки за доставку Товарів невідповідної якості відшкодовуються Користувачеві у 100% розмірі, Адміністрація здійснює нагляд за врегулюванням ситуації і контроль за поверненням коштів Користувачеві з боку Партнера

5.8. Відправлення здійснюються кур'єрськими службами, відповідно претензії по пересорту, шлюбу, некомплекту Користувач зобов'язаннями язаний надати з обов'язковим Актом огляду Товару при отриманні Адміністрації виключно в письмовій формі на вказані на Сайті реквізити для вирішення цього питання з Відправником.
Претензії щодо браку, нестачі після того, як Користувач залишив приміщення Перевізника не приймаються.

5.9. У разі узгодженого обміну на іншу модель, обмін відбувається у термін, вказаний для первинного замовлення. Термін розрахунку годині починається з моменту отримання Виробником первинного товару і перевірки його на відповідність відправленому.
Термін отримання виробником Товар для обміну 1-4 робочі дні.

6. Персональні дані.

6.1. Оформлюючи Замовлення на Сайті Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір та обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення ) зазначених даних, а саме: прізвища, ім'я та по батькові, електронної пошти, номери телефону, адреси, дати та місця народження, ідентифікаційного номера та інших даних, – з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським і кур'єр єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністрації Сайту. Дані положення діє без обмеження терміну дії.

6.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана самим Користувачем.

6.3. Власником наданих Користувачем персональних даних є Адміністрація Сайту

6.4. Суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, окрім випадків, які встановлені законом;
- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів від дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

- висувати вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

- висувати вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи вони недостовірні;

- на захист своїх персональних даних від їх незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, які уповноважені забезпечувати захист персональних даних, або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

7. Інші умови.

7.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. У цьому випадку Одержувач зобов'язаннями зобов'язаний вказати у формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації одержувача і доставки йому Товару. У цьому випадку на відносини сторін поширюються положення ст. 636 «Цивільного кодексу України». Відповідальність за точність даних несе Користувач

7.2. Для видачі Товару Одержувачеві останній зобов'язаний надати при отриманні Товару документ, який засвідчує особу (паспорт).

7.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний поставити у документах свій підпис, який підтверджує те, що Товар він отримав.

7.4. Усі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

7.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму або інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

7.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не свідчить про недійсність інших положень Угоди.

7.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права на пізніші відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав матеріалів Сайту, які охороняються відповідно до чинного законодавства.

Оформлюючи покупку /замовляючи послугу в режимі онлайн або за допомогою месенджера, соціальних мереж та інших засобів зв'язку Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.